Регуляторна діяльністьВідзнаки ради

 

 


 Докладніше


Вхід працівників

Введіть логін та/або пароль — хибні. Спробуйте еще раз.
Перенаправлення...
 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта
- проекту рішення районної ради "Про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності" (далі - Проект)


1. Стислий виклад змісту проекту

Проектом затверджується Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Гайворонського району та склад конкурсної комісії районної ради з відбору суб'єктів оціночної діяльності і визначається, що замовником оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Гайворонського району є організації (підприємства, установи, заклади) - балансоутримувачі цього майна.

2. Поштова та електронна адреса розробника проекту регуляторного акта, за якою надсилаються зауваження та пропозиції

Районна рада
пл. Радянська, 5
м. Гайворон
Кіровоградська обл.
26300
e-mail: hayrayrada@ukrpost.ua

3. Інформація про спосіб оприлюднення регуляторного акта

На офіційному сайті районної ради за адресою http://gaivoron.in.ua

4. Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань

31 день з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

5. Інформація про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій

Поштою, засобами електронного та факсимільного зв'язку.


___________________

(оприлюднено на сайті 22.08.2012р.)


АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ


до проекту рішення Гайворонської районної ради
«Про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
для оцінки майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міста району»

1. Проблема, яку планується розв'язати

Необхідність затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району викликана виконанням нори Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України "Про оренду державного та комунального майна", рішення районної ради від 26.06.2007 р. №65 "Про управління об'єктами (майном) спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міста району" щодо проведення незалежної оцінки нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міста району на конкурсних засадах.

2. Цілями регулювання є:
Визначена мета регулювання - детальне регламентування механізму проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності. Для цього необхідно дотримуватись наступних вимог:
 • 1. розвиток конкуренції, недопущення монополізму у сфері оціночної діяльності;
 • 2. досягнення прозорості процесу відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
 • 3. приведення у відповідність з діючим законодавством процедури конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.
3. Визначення та оцінка
альтернативних способів досягнення цілей


Альтернативою запропонованому регуляторному акту є:
 • 1. врегулювання зазначеної проблеми на загальнодержавному рівні;
 • 2. очікування та збереження існуючого стану до прийняття такого механізму на законодавчому рівні;
 • 3. прийняття регуляторного акту, яким буде встановлена процедура конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.
Розглядаючи вказані альтернативи, перевагу мала остання альтернатива, так як в даному випадку досягнення цілі можливо в найбільш короткий строк, з найменшими затратами. Користування першою і другою альтернативою не можливо, оскільки існуюче законодавство не регламентувало детально механізм конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для оцінки комунального майна, а очікування прийняття такого механізму на загальнодержавному рівні займе певний час, що призведе до неефективності його використання.

4. Механізм розв'язання проблеми

В проекті рішення Гайворонської районної ради «Про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району» визначений механізм, який пропонується застосувати для вирішення зазначеної проблеми. Для детального проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності, вказане Положення включає в себе:
 • 1. Загальні положення,
 • 2. Підготовку до проведення конкурсу,
 • 3. Порядок проведення конкурсу,
4. Інші питання,
пов'язані з конкурсом та його результатами


Також даним проектом рішення передбачено затвердження складуё конкурсної комісії районної ради з відбору суб'єктів оціночної діяльності.

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей
у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

На виконання вимог регуляторного акту можуть впливати як позитивні так і негативні фактори. До негативних факторів відноситься відсутність стабільності економічних процесів держави, відсутність коштів на вирішення організаційних питань, пов'язаних з виконанням регуляторного акту. Однак досягнення визначених цілей регуляторного акту забезпечується у разі виконання суб'єктами господарювання вимог положень запропонованого проекту регуляторного акту.

6. Очікуванні результати
прийняття запропонованого регуляторного акта


Визначені очікувані результати прийняття нормативно-правового акту, основними з яких є: підвищення якості оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, прозорість процедури відбору суб'єктів оціночної діяльності, економія коштів.
Очікувані позитивні моменти: недопущення монополізації оціночної діяльності, прозорість дій.

7. Обґрунтування строку дії
запропонованого регуляторного акта


Строк дії регуляторного акту необмежений, з можливістю внесення до нього змін та доповнень (або його окремих положень) у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.

8. Показники
результативності регуляторного акта


Показниками результативності регуляторного акту є:
 • 1. вартість виконання робіт з незалежної грошової оцінки об'єктів нерухомості;
 • 2. розмір коштів та часу, які будуть використані суб'єктами господарської діяльності на виконання вимог акту;
 • 3. рівень інформованості суб'єктів господарювання по основним положенням регуляторного акту.
9. Заходи,
за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом базового (до дня набрання ним чинності), повторного (через 1 рік з дня набрання ним чинності) та періодичного відстеження (через 3 роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності).

 

_________________________ВАЖЛИВО!


© 2015. Гайворонська районна рада